Philobiblon (sm)(tm)


Back to Search

Terms: M 97 msed
Results: 5 items
Sort by ID

  MS: Girona: Provincial, Ms. 97. 1401 - 1500. Desconegut, Pregàries per aconseguir gràcia, escrit 1401? - 1500?. BITECA manid 5168

  MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/10078. 1401 - 1450. Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat a Jaume II (tr. Berenguer Sarriera Fúrgia…), traduït 1305 [?] - 1310 [?]. BITECA manid 1890

  MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/92. 1444-08-05. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a. BITECA manid 1501

  MS: Napoli: Nazionale, XXII.158. 1401 - 1450. Pseudo-Bonaventura… Exposició del Pare Nostre, l'Ave Maria i la Salve Regina (tr. Antoni Canals), traduït 1395 a quo - 1406-04-15 ad quem. BITECA manid 5103

  MS: Toledo: Capitular, 97-23. 1491 - 1500. Platearius, Llibre de simples medicines, traduït 1301 [?] - 1350 [?]. BITECA manid 1940The Bancroft Library | Library home | Search | Contact webmaster