Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 9313
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10316
Vicent Ferrer
Sermó sobre “Qui habet aures audiendi, audiat”
City, library and call number València Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio
Ms. 276 | Antic 278
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in MS or Edition ff. 67v-73 (mod.)
ff. lxviiv-lxxiij (ant.)
Incipits and explicits rubr.: [67v] fferia iija
tema: Qui habet aures audiendi audiat lu .viijo. cao etc.
acc.: En aquest sermo yo entench a seruar la manera que ihesuchrist serva en lo primer sermo que feu apres lo dejunj que feu en lo desert ... les quals ja son promeses en la santa scriptura set primo aue maria. etc
text: Per declaracio de aquestes paraules deuets notar que apres que adam e eua peccaren los homens foren jnclinats a peccar ... [73] … los dyables venen ab tenalles foguejants e prenenlos e mordenlos etc ergo quj habet aurem audiendi audiat