Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 803
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1569
Pseudo-Johannes Gerson
Les tres veritats
City, library and call number Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
480
Copied 1441 [?] - 1460 [?]
Location in MS or Edition f. 7v
Title Tres veritats les quals son sant consell a tot bon cristia que vol anar a paradis
Incipits and explicits rubr.: [7v] Lo molt reuerent mestre Johan iarson Canceller del studi de Paris molt excellent contemplatiu e deuot mestre en theologia en vn tractat seu ... ha scrites les deius tres veritas les quals son sant consell a tot bon christia qui uol anar a paradis. Prima veritat
text: Senyor yo he peccat contra la vostra bondat pinet men [sic] em desplau Car vos sou digne de esser amat e honrat e per ço com me manas lo contrari que no peccas ... Si segons aquest bon consell vna vegada o de nit o de mati o als meys als dies deles festes la persona torna en si matexa e si auisa si ella pot dir les dessus dites tres veritats pora esser en stament de gracia e e fora les mans del enemjch
References Tractat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 82-3 , n. XXI
Editat a: Colón (1960), Llibre d'hores 187-9