Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference Bibliography BITECA bibid 7157
Title Reproducció del ms. CU.2 de l'Arxiu Comarcal de Puigcerdà. Trasllat del Llibre Vert
Date / Location (2013)
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2146 MS: Puigcerdà: Arxiu Comarcal, ACCE 125. Ajuntament de Puigcerdà, CU.2. Puigcerdà:, 1351 [?] - 1400 [?]. Autoritats (batlle, veguer, prohòmens i cònsols), Llibre verd de Puigcerdà, escrit 1300 - 1500.