Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference Bibliography BITECA bibid 6977
Author Lourdes Soriano
Title Inspecció personal
Date / Location (2012)
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 5053 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1325. 1551? - 1750?. Guillelmus de Podio, Tractat de cant pla, traduït 1401 [?] - 1500 [?].
manid 2876 MS: Barcelona: Monestir de Sant Pere de les Puel·les (secció “Llibres litúrgics i còdexs. Fragments de còdexs”), carpeta 131, ms. sense signatura. 1401 - 1450. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 2315 MS: Barcelona: Monestir de Sant Pere de les Puel·les (secció “Llibres litúrgics i còdexs”), sense signatura. 1610 ca. Desconegut, Crònica de Sant Pere de les Puelles, escrit 1278 a quo - 1283 ad quem.