Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference Bibliography BITECA bibid 6906
Author Jaume de Puig i Oliver
Title Inspecció personal
Date / Location (2010)
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1477 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. 30. 1415 - 1450. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 2324 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Fragments de còdex manuscrits, Carpeta núm. 8 no 216. 1401 - 1450. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 2437 MS: Barcelona: Arxiu Històric, Ms. B-71. 1451 [?] - 1500 [?]. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 2019 MS: Barcelona: Bones Lletres, 3-II-20. 1461 - 1500. Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04.
manid 1497 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 300. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04.
manid 1479 MS: Cambridge: Trinity College, B.15.14. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1480 MS: Girona: Catedral, 55. Millet, 1401 - 1450. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1478 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 38. 1401 - 1410. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 2253 MS: Roma: Casanatense, 394. Antoni Bartomeu, 1429-07-21. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.