Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference Bibliography BITECA bibid 6905
Author Jaume Riera i Sans
Title Una versió catalana de l’Econòmica de Brison
Source El saber i les lleng#ues vernacles a l’època de Llull i Eiximenis. Estudis ICREA sobre vernacularització
Source associated persons.. Anna Alberni Ed.
Lola Badia Ed.
Lluís Cifuentes Ed.
Alexander Fidora Ed.
Date / Location (2012) pp. 303-313
Place / Publisher Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Source of Data for Works texid 1411 Brison, Econòmica (tr. Desconegut), traduït 1280 [?] - 1350 [?]
texid 2229 Brunetto Latini, Li Livres dou tresor, traduït 1300 - 1400
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1365 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 42. 1391 - 1410. Jafudà Bonsenyor, Paraules de savis i de filòsofs, escrit 1291 - 1298.
Source of Data for Persons bioid 1071 Brison, filòsof