Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference Bibliography BITECA bibid 6882
Author Jaume Mensa i Valls
Title Les obres espirituals d'Arnau de Vilanova i la “Revelació de sent Ciril” (Oraculum angelicum Cyrilli)
Source Arxiu de Textos Catalans Antics
Date / Location 28 (2009) pp. 211-63
Source of Data for Works texid 10987 Ciril, Revelació de sant Ciril
Source of Data for Witnesses cnum 1999 MS: Arnau de Vilanova, Super facto adventus Antichristi, escrit 1305-07-11 (de fet, és la data en que pronuncià el parlament en català, no pas la de crea. Morella: Arxiu Arxiprestal, I, 1307 - 1400