Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference Bibliography BITECA bibid 6837
Author M. Obrador i Bennassar
Title La nostra Arqueología literaria. Conferencia donada a l'Ateneu Barcelonès dia 14 de maig de 1904, y seguida de Comentaris y Notes bibliogràfiques
Date / Location (1905)
Place / Publisher Palma de Mallorca: Impr. de les filles de J. Colomar
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2893 MS: Ciutat de Mallorca: Olim Estanislau de Kostka Aguiló. 1450 [?]. Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Cobles dictades de un cavaller qui, despagat de son / Rey e senyor, enujosament se'n desexia e·l reptava, escrit 1404-05.