Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference Bibliography BITECA bibid 6797
Author Jordi Cerdà
Title Un altre fragment català de la Vida de santa Margarida
Source Miscel·lània Gabriel Oliver Coll
Source associated persons.. Isabel de Riquer Ed.
Date / Location (2008) pp. 9-17
Place / Publisher Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias
Source of Data for Witnesses cnum 10592 MS: Desconegut, Vida de santa Margarita d'Antioquia (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1350 [?]. Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, RP-1105, 1284-01-23 - 1284-03-18 ca
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2883 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, RP-1105. Mallorca:, 1284-01-23 - 1284-03-18 ca. Desconegut, Vida de santa Margarita d'Antioquia (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1350 [?].