Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference Bibliography BITECA bibid 6788
Author Ludolph de Saxonia
Title Meditationes vitae Christi. Lo Quart del Cartoixà aromançat per Johan Roiç de Corella [edició facsímil]
Date / Location (1998) pp. 58
Place / Publisher València: Ajuntament de València
Source of Data for Works texid 1914 Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.