Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference Bibliography BITECA bibid 6770
Author Lluís Cifuentes i Comamala
Title Nota sobre la traducció catalana del De medicinis simplicibus d'Abu-l-Salt de Dènia
Source Traducción y práctica literaria en la Edad Media Románica. Traducció i pràctica literària a l'Edat Mitjana Romànica
Source associated persons.. Rosanna Cantavella Ed.
Marta Haro Ed.
Elena Real Ed.
Series Quaderns de Filologia. Estudis Literaris, VIII
Date / Location (2003) pp. 119-50
Place / Publisher València: Universitat de València. Facultat de Filologia
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1093 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 508. 1451 - 1500. Johannitius, Introducció a l'art del tigni (tr. Desconegut), traduït 1399 a quo.