Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 6499
Name Nicolau Mayol
Sex H
Milestones Naixement: 1700
Mort: 1775
Affiliation jurista
Institutional Affiliation
Associations with MSS, Editions, or Copies
Owner manid 5155 MS: Valldemossa: Biblioteca privada, sense signatura. Valldemossa: Nicolau Maiol i Cardell, 1759. Anna Maria del Santíssim Sagrament, Exposició del llibre d'Amic e Amat, escrit 1677 - 1700.
Printer or Scribe manid 5155 MS: Valldemossa: Biblioteca privada, sense signatura. Valldemossa: Nicolau Maiol i Cardell, 1759. Anna Maria del Santíssim Sagrament, Exposició del llibre d'Amic e Amat, escrit 1677 - 1700.
References Tractat a: Trias Mercant (2005), “Un nou manuscrit lul·lista i un nou argument a favor de Llull”, Actes de les jornades internacionals lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI 349