Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 6467
Sex H
Milestones Mort: 1452 [?] (testament de 13 de desembre)
Floruit: Síndic Tortosa 1422
Associated persons nebot de/d': Guillem Manresa, OFM,
Affiliation notari
Associations with MSS, Editions, or Copies
Owner manid 2101 MS: Morella: Arxiu Arxiprestal, I. 1307 - 1400. Arnau de Vilanova, Super facto adventus Antichristi, escrit 1305-07-11 (de fet, és la data en que pronuncià el parlament en català, no pas la de crea.
manid 5030 MS: Morella: Arxiu Arxiprestal, Ms. 14. Codex Vicentinus. Vademècum del notari Francesc Manresa. 1301 1400 - [?]. Desconegut, Nota sobre els arbres fruiters i la fruita, escrit 1430 ad quem.
manid 2102 MS: Morella: Arxiu Arxiprestal, IV. 1401 - 1500. Vicent Ferrer, Sermó sobre “Ecce positus est hic in ruina multorum”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?].