Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 6318
Sex H
Milestones Lloc vinculat: Mallorca (illa / illes) 1510 a.
Affiliation botiguer
Associations with MSS, Editions, or Copies
Other Associations with MSS, Editions, or Copies manid 2534 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 535, exp. núm. 5. València:, 1520. Desconegut, Llibre dels salms (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1510 [?].