Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference Bibliography BITECA bibid 5786
Title Reproducció dels dos folis primers i últim foli del ms. 2617 de Salamanca de les Històries i conquestes de Tomic
Date / Location (2006) pp.
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1865 MS: Salamanca: Universitaria, 2617. 1451 [?] - 1500 [?]. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.