Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference Bibliography BITECA bibid 5699
Author Jorge Minchiotti
Title Inspecció personal
Date / Location (2005)
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2661 MS: Cervera: Arxiu Històric, Fons Notarial NF 18, Pere de Salvonera Manuals 1436-1438. Cervera: per a Pere de Salvonera, 1436 - 1438. Desconegut, Tal li done Longí a Ihesuchrist per lo costat ab la lança, escrit 1401 - 1438 ad quem.
manid 2216 MS: Cervera: Arxiu Històric, Fons Notarial Cervera, 18, Pere de Salvanera, Manual 1446-1449. Cervera: per a Pere de Salvonera, 1446 - 1449. Desconegut, Tres lletres són que fan hom mal haver, escrit 1447 ad quem.
manid 2659 MS: Cervera: Arxiu Històric, Fons Notarial Cervera, Pere de Solanelles, N-F 22 Manuals 1436. Cervera: per a Pere de Solanelles, 1436. Desconegut, Nostre senyor Déu Ihesuchrist, escrit 1401 - 1436 ad quem.
manid 2660 MS: Cervera: Arxiu Històric, Fons Notarial Cervera, Pere de Solanelles, NF 22 Manuals 1440-1444. Cervera: per a Pere de Solanelles, 1440 - 1444. Desconegut, Hanc Déu no hac començament, escrit 1401 - 1444 ad quem.
manid 2599 MS: Cervera: Arxiu Històric, Fons Notarial Cervera, 41, Dalmau Cellers, Manual 1447-1455. Cervera: per a Dalmau Cellers, 1447 - 1455. Desconegut, No és meravella, escrit 1440 - 1460.
manid 2662 MS: Cervera: Arxiu Històric, Fons Notarial Cervera, Berenguer Gassó, FN 48 Manual 1493-1495. Cervera: per a Berenguer Gassó, 1493 - 1495. Desconegut, Jesús nasqué en Bel·lem, escrit 1450 - 1495 ad quem.
copid 1109 Ed.: Cervera: Arxiu Històric, R 4194 XV EST. Venezia: Paganinus de Paganinis, 1489-10-09. Joan Esteve, Liber elegantiarum, escrit 1472-01-09.