Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference Bibliography BITECA bibid 5629
Author Jaume Roig
Title Lo libre de les dones e conçells molt profitosos y saludables així pera regiment y ordre de ben viurer, com pera augmentar la devoció a la puritat de la Concepció de la Sacratíssima Verge Maria, fet per lo magnifich metre Jaume Roig y donat novament a llum segons la edicio de 1735 per Francesch Pelay Briz
Associated persons Francesc Pelagi Briz i Fernández Ed.
Date / Location (1865) pp. 196
Place / Publisher Barcelona: Joan Roca y Bros
Source of Data for Works texid 1872 Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem