Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference Bibliography BITECA bibid 5562
Title Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 2.2. Barcelona: Biblioteca de la Universitat (II)
Associated persons Eulàlia Duran Dir.
Eulàlia Miralles Comp.
Maria Toldrà Comp.
Date / Location (2001)
Place / Publisher Barcelona: Institut d'Estudis Catalans
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1528 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 1925. 1491 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 5159 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 1986. Catalunya[?]. Desconegut, Doctrina intel·lectual sobre la matèria e sa operació e forma, compilat 1512 - 1516 [?].