Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 550
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1424
Albertanus Brixiensis
Llibre de consolació i de consell
City, library and call number Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
14
Copied 1401 - 1500
Location in MS or Edition ff. 13va-40vb
Title lo libre de consolacio e de consell, f. 40rb
Incipits and explicits prol.: [13va] M3Olts homens son destrets e turmentats en tal manera en lurs treballs que per lo torbament lo qual ells han en lur cor ... e axi migansant la gracia de nostre senyor poras aiudar leugerament e aproffitar a tu he als altres
rubr.: Aquesta es la semblansa
text: U3N home era qui auia nom Melibeus aquest era rich hom e poderos ... [40vb] … E axi se partiren la vna part de laltre ben paguats e alegres
colofó: Assy feneys lo libre De consolacio E de consell lo qual albert sauis en cascun dret Ciutada de brexa compila alburch de sancta aguata corrent lany dela encarnacio de nostre senyor Jhesu christ M. ccc [c: esborrada] xlvi en lo mes de abril. Ffinito libro sit laus et gloria christo Amen
References Brescia et al. (1965), Llibre de consolació i de consell 19-20 , n. Ms. B