Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference Bibliography BITECA bibid 5458
Author Albert G. Hauf
Title La Scala de Contemplació de Fra Antoni Canals i el De XV gradibus contemplationis o Viridiarium Ecclesiae
Source Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura. Revista de Recerca Humanística i Científica = Lo gentil estil fa pus clara la sentència. De literatura i cultura a la València medieval
Source associated persons.. T. Martínez Ed.
Date / Location 8 (1997) pp. 97-120
Source of Data for Works texid 1428 Antoni Canals, Scala de contemplació, escrit 1398-07 a quo - 1401 ad quem
Source of Data for Persons bioid 2673 Isabel Suaris, noble