Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference Bibliography BITECA bibid 5424
Title Reproducció parcial del Primer del Cartoixà ed. 1496, exemplar d'Àvila, Biblioteca Pública Cat. Prov. 1568
Date / Location (2004)
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 1279 Ed.: Ávila: Pública, Cat. Prov. 2886 (1). València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?], 1496-04-13. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.