Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference Bibliography BITECA bibid 5207
Title Reproducció parcial de l'ed. de les Constitucions de 1493, ed. 1494, exemplar BdC Ms. 754 (1)
Date / Location (2003-06)
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1559 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 754/1. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-05-30. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493.