Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5150
City and Library Madrid Archivo Histórico Nacional
Collection: Call Number Inquisición:: leg. 1807, exp. núm. 10
Title Procesos que originaron competencias con la justicia secular; Proceso crim. contra Miguel Molón S. XV-XVI A. 1485-1507
Copied 1351 ca. - 1410 ca. (text bíblic)   
1485 a quo   
1485 - 1507 (liber tradens, documentació del procès)   
Writing surface Pergamí (fragment)
Format Foli (liber tradens)
Leaf Analysis ff.: 2 (fragment)ff.: III + 1-53 + VII (liber tradens)
Collation 12 (fragment)
Page Layout 2 columnes (fragment)43 línies (f. 2v)
Size relligadura 320 × 222 + 18 mm (pla anterior)
pàgina 320 × 222 mm (f. 2v)
caixa 228 × 150 mm (f. 2v)
columna 228 × 67/68 mm (f. 2v)
intercolumni × 15 mm (f. 2v)
Hand gòtica de molt bona factura (fragment)itàlica diverses mans (liber tradens) gòtica diverses mans (liber tradens)
Pictorial Elements Altres: foliació i numeració de bifoli en tinta vermella (fragment)
Titre courrant al marge superior en lletres gòtiques molt ben executades que alternen blau i vermell (al verso: MACA; al recto: BEUS) (fragment)
Altres: sense cap mena de decoració (liber tradens)
Other features Justificació: a punta de plom (al fragment)
Pautat: només les línies verticals arriben fins als límits del foli, les horitzontals s’aturen al límits de la caixa d’escriptura i les línies de guia per als renglons travessen l’intercolumni
Perforacions: fetes amb un punxó des del recto, es veuen prop dels talls inferior i superior assenyalant les línies verticals; no hi ha restes de les que assenyalaven les línies horitzontals de la caixa
Ús de la primera línia de la pauta: a l’angle superior extern del f. cccxiiij es veu “d iiii” escrit amb tinta vermella. Tot i la seva posició inhabitual i el fet que seria estrany que es tractés del quadern “d” d’un volum d’aquestes dimensions, podria tractar-se d’una signatura de quadern alfanumèricaes deixa en blanc
Signatures:
Condition El liber tradens està format per documents en bon estat de lectura, alguns amb taques d’humitat. Els seus folis de guarda són en blanc sense numerar. El fragment correspon a les restes d’un bifoli, amb algunes taques però ben conservat. S’ha conservat un foli complet (numerat cccxiiij al marge superior extern amb tinta vermella) i una tira vertical del foli de la primera part
Binding les restes del bifoli de pergamí serveixen de coberta anterior, la part posterior només està protegida en part, en haver-se tallat verticalment el foli
Previous owners Saragossa: Inquisició  
Note Els documents del liber tradens són de paper.

Damunt del f. cccxiiijr que serveix de coberta al lligall hi ha diverses anotacions relacionades amb el lligall, entre les quals destaca “1485” escrit tres vegades, que es correspon amb la data d’inici del procès inquisitorial.

References Descrit per: Avenoza (2018), Inspecció personal
Tractat a: Casanellas (2018), Inspecció personal
Internal Description Number of texts: 2