Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5146
City and Library Madrid Archivo Histórico Nacional
Collection: Call Number Inquisición:: leg. 1588, exp. núm. 15 (reforç dels ff. 380-470)
Copied 1350 ? - 1400 ?   
1301 - 1400 (J. A. Iglesias-Fonseca)   
1564   
Writing surface Pergamí
Format Foli (dimensions)
Leaf Analysis ff.: 2
Collation 12
Page Layout 1 columnes (fragment)6 línies (conservades al fragment)
Size pàgina 36 × 308 mm
caixa × 268 mm
columna × 22 + 111 + 45 mm
Hand gòtica molt acurada
Pictorial Elements Caplletres: segons les restes visibles probablement alternaven blau i vermell amb decoració filigranada senzilla en el color de contrast
Altres: sense cap altre detall decoratiu al fragment
Other features Justificació: a tinta
Pautat: amb línies de guia per als renglons que de vegades superen una mica els marges verticals
Perforacions: no podem saber si hi havia perforacions per les condicions del fragment
Disposició del pergamí als quaderns: PCCP
Condition Petit fragment tallat verticalment, aparentment es correspon amb restes d’un bifoli central de quadern; serveix de cartivana a uns plecs del liber tradens. La seva disposició actual no coincideix amb l’ordre de lectura, però si llegim el fragment de bifoli plegat a l’inrevés tampoc l’ordre dels text és el correcte. La lectura ha de ser: 2v, 1r, 1v, 2r
Binding Trobareu la descripció completa del liber tradens al MANID 5145
Previous owners Barcelona: Inquisició  
Associated MSS/editions Relligat amb: manid 5145 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15 (reforç dels ff. 1 prel.-290). 1350? - 1400?. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
Relligat amb: manid 5115 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15 (reforç dels ff. 1-24). 1301 - 1350. Paulus, Epistola ad Hebraeos (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?].
Relligat amb: manid 5113 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15 (reforç de les pp. 235-247). 1340 ca. Mattheus, Evangeli segons Mateu, traduït 1340 ad quem?.
Relligat amb: manid 5114 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15 (reforç ff. 600-724). 1320 ca. Lucas, Biblia NT. Evangelium secundum Lucam, traduït 1301? - 1320?.
Other associations MSS or Printed Editions manid 5145 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15 (reforç dels ff. 1 prel.-290). 1350? - 1400?. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 5115 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15 (reforç dels ff. 1-24). 1301 - 1350. Paulus, Epistola ad Hebraeos (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?].
manid 5113 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15 (reforç de les pp. 235-247). 1340 ca. Mattheus, Evangeli segons Mateu, traduït 1340 ad quem?.
manid 5114 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15 (reforç ff. 600-724). 1320 ca. Lucas, Biblia NT. Evangelium secundum Lucam, traduït 1301? - 1320?.
Note Fragments conservats dins de processos de la Inquisició.

Aquest bifoli era el central del quadern; segueix al que feia de cartivana dels ff. 1 prel.-290, car ambdos pertanyien al mateix manuscrit. Trobareu la descripció completa del liber tradens al MANID 5145.
References Descrit per: Avenoza (2018), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza et al. (2017), Inspecció personal
Internal Description Number of texts: 1