Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5145
City and Library Madrid Archivo Histórico Nacional
Collection: Call Number Inquisición:: leg. 1588, exp. núm. 15 (reforç dels ff. 1 prel.-290)
Title Procesos criminales. Proceso seguido por la muerte de Juan Antonio Monagat, teniente de alguacil. A. 1564
Inquisicion Consejo | Proceso que habla de | la Muerte de Juan Antonio | Monagat teniente de Receptor
Copied 1350 ? - 1400 ? (J. Riera)   
1301 ? - 1400 ? (J. A. Iglesias-Fonseca)   
Barcelona ,  1564   
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1-1215 (foliació a tinta a l’angle superior extern, contemporània de la còpia. No es veu a alguns folis, especialment als del final (liber tradens)) ff.: 2 (fragment)
Collation 12 (fragment)
Size relligadura 340 × 250/270 x 160 mm (coberta anterior) (liber tradens)
pàgina 315/320 × 210 mm (f. 2) (liber tradens)
pàgina 105 × 304 mm (f. 1) (fragment)
caixa 105 × 108 mm (f. 1) (fragment)
caixa 105 × 21 + 108 + 42 mm (f. 1) (fragment)
Hand gòtica molt acurada (fragment)mans molt diverses, més o menys cursives (liber tradens)
Pictorial Elements Caplletres: es conserva part d’una inicial d’una unitat de pauta en blau, una mica més gran que la resta de l’escriptura (fragment)
Altres: no hi ha altres restes de decoració (fragment)
Altres: sense cap mena de decoració (liber tradens)
Other features Justificació: a tinta (fragment)
Pautat: les línies verticals de la justificació arriben als marges del foli, però les horitzontals no superen aquests marges i la caixa té línies de guia per als renglons que de vegades superen una mica els marges verticals (fragment)
Perforacions: no podem saber si hi havia perforacions per les condicions del fragment (fragment)
Pautat: l’escriptura aprofita tota la superfície del foli i no hi ha caixes marcades en el sentit tradicional (liber tradens)
Condition Fragment. La relligadura del liber tradens està força malmesa i els marges dels folis deteriorats, ratats alguns o trencats, el text es pot llegir bé. Volum en estat de conservació deficient. La part exterior del fragment està molt desgastada i en contacte amb el llom de la relligadura del lligall, només roman una tira tallada en horitzontal, on es llegeixen unes 15 líns.
Binding formada per un gran full de pergamí flexible nou, plegat a les mides del volum. Els quaderns estan cosits directament al llom amb cordill. En alguns plecs hi ha reforç extern de fons de quadern de pergamí i en altres cartivanes que protegeixen l’interior dels plecs, procedents de manuscrits catalans
Previous owners València (regne): Inquisició  
Associated persons Altres el procés tracta de l'assassinat de: Juan Antonio Monagat (Floruit València)
Associated MSS/editions Relligat amb: manid 5115 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15 (reforç dels ff. 1-24). 1301 - 1350. Paulus, Epistola ad Hebraeos (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?].
Relligat amb: manid 5113 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15 (reforç de les pp. 235-247). 1340 ca. Mattheus, Evangeli segons Mateu, traduït 1340 ad quem?.
Relligat amb: manid 5146 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15 (reforç dels ff. 380-470). 1350? - 1400?. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
Relligat amb: manid 5114 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15 (reforç ff. 600-724). 1320 ca. Lucas, Biblia NT. Evangelium secundum Lucam, traduït 1301? - 1320?.
Other associations MSS or Printed Editions manid 5115 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15 (reforç dels ff. 1-24). 1301 - 1350. Paulus, Epistola ad Hebraeos (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?].
manid 5113 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15 (reforç de les pp. 235-247). 1340 ca. Mattheus, Evangeli segons Mateu, traduït 1340 ad quem?.
manid 5146 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15 (reforç dels ff. 380-470). 1350? - 1400?. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 5114 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15 (reforç ff. 600-724). 1320 ca. Lucas, Biblia NT. Evangelium secundum Lucam, traduït 1301? - 1320?.
Note Fragments de pergamí conservats dins de processos de la Inquisició escrits sobre paper. El liber tradens està format per plecs de molt diversa condició i tamany, no es veuen reclams, com és habitual en un volum documental d’aquestes característiques; no verifiquem la col·lació del volum.

Petit fragment tallat verticalment, que conserva una columna de cada una de les parts del bifoli; serveix d'escativana a uns plecs del liber tradens i no té cap títol. El text d’aquest bifoli anava immediatament abans que el bifoli que serveix d'escativana als ff. 380-470 i ambdos pertanyien al mateix manuscrit.
References Descrit per: Avenoza (2018), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza et al. (2017), Inspecció personal
Internal Description Number of texts: 1