Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5105
City and Library Madrid Archivo Histórico Nacional
Collection: Call Number Inquisición:: Inquisición, MPD.469 | Antic Inquisición, 1592, exp. núm. 28
Copied 1401 - 1500 (J. Riera 2013)   
1425 - 1450 (V. Beltran, T. Martínez Romero 2012)   
1351 - 1400 (A. Soler 2012)   
1301 - 1400 (PARES (verificar))   
1560   
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 2
Collation 12
Page Layout 2 columnes51 línies (f. ccxxj)
Size pàgina 310 × 224/286 mm (ff. 1 i 2)
caixa 271 × 178 mm (f. ccxxj)
columna 271 × 80 mm (f. ccxxj)
intercolumni × 18 mm (f. ccxxj)
Hand gòtica de forma, centrada al rengló
Pictorial Elements Caplletres: principals alternen blau i vermell, amb decoració filigranada en el color de contrast de 4UP
Caplletres: secundàries són de la mateixa factura però ocupen poc més d’una UP
Rúbriques en vermell
Other features Justificació: es tracta de la pauta més comuna per a text a dues columnes (esquema 43 de Derolez), però al f. ccxxj es veu una línia vertical suplementària al marge exterior de la segona columna de 5 mm d’amplada, que potser també estava als altres marges, on no es veu. La justificació ha estat traçada aparentment a punta de plom fosca, tant les línies fonamentals de la justificació com les línies de guia per als renglons, que no travessen l’intercolumni
Perforacions: l’estat de conservació no permet distinguir la presència de perforacions
Signatures: les condicions del fragment no permeten saber si en tenia o no
Reclams: les condicions del fragment no permeten saber si en tenia o no
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Condition restes d’un bifoli que no és l’interior del quadern, s’ha perdut un fragment a la part inferior i un altre a la part exterior de l’actual f. 1 (abans f. ccxxi). Entre els dos folis del bifoli conservat hi falta un bifoli (corresponent als folis 219 i 220). La part exterior del bifoli està força deteriorada i bona part del text és molt difícil de llegir.
Binding no en té; un cop separat del liber tradens (Visita del inquisidor Gaspar Cervantes de Gaete al Tribunal de la Inquisición de Barcelona) i es conserva dins d’una funda plàstica protectora
Previous owners Barcelona: Inquisició  
Associated persons Altres: Gaspar Cervantes de Gaete, inquisidor
Associated MSS/editions Part del mateix manuscrit que: manid 5111 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 2. 1401 - 1500. Desconegut, Bíblia AT: Esdres, traduït 1351? - 1400?.
Other associations MSS or Printed Editions manid 5111 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 2. 1401 - 1500. Desconegut, Bíblia AT: Esdres, traduït 1351? - 1400?.
Note Es tracta d’un bifoli que fou reaprofitat per servir de coberta a un procés de 1570 (Riera 2013: 69). Ha estat retirat del volum i es conserva sota la nova signatura. Pergamí de molt bona qualitat.

Al marge superior de l’actual f. 1 es veuen a contrallum les restes d’una anotació que fa referència a la visita inquisitorial a Barcelona; és el mateix text que hom llegeix capgirat al f. ccxxxiv “Visita dela Jnquisicion | debarcelona que hizo | El Jnquisidor ceruantes”. Altra mà, una mica més avall afegí “El Doctor Salas”. Al centre d’aquest mateix foli hom anotà en vertical i a tinta “Fol. 28” (era l’exp. 28) i més avall una altra mà dibuixà un perfil masculí amb barba damunt de “Banco Real” i unes majúscules formant columna. Al f. 1va hi ha al final dues línies ratllades en vermell, y a la columna següent, lín. 8 de l’escriptura s’empra la mateixa forma de tatxar en vermell per eliminar les mots “senyor senyor” que el copista ha repetit per error (ha copiat la paraula tres vegades en lloc d’una, com correspondia), això fa pensar que les línies ratllades al peu de la columna anterior també ho foren per esmenar un error del copista.

Per ajustar el bifoli a les mides del volum que protegia es va retallar la part inferior. Guiant-nos per la posició de les perforacions que servien per cosir els quaderns, creiem que originalment podria mesurar uns 380 mm d'alçada.

No hi ha consens sobre la datació d’aquesta còpia, en la seva primera avaluació J. Riera el datava ca. 1380 (1360-1390), però més endavant (2013) proposa datar-lo al s. XV. J. Riera assenyalà a P. Casanellas les semblances de la lletra amb BdC ms. 9242 (fragments de Mc i Lc), que Bohigas data del s. XV. A. Soler al 2012 proposa la segona meitat del s. XIV (o fins mitjan s. XIV), basant-se especialment en la decoració de les caplletres.
References Descrit per: Avenoza (2018), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2015), Inspecció personal
Descrit per: Casanellas (2015), “Versiones bíblicas catalanas e Inquisición: fragmentos de biblias catalanas encontrados entre la documentación inquisitorial conservada en el Archivo Histórico Nacional de Madrid”, III Simpósio Internacional de Estudos Inquisitoriais: novas fronteiras (Alcalá de Henares, junho de 2015) (Anais Eletrônicos 2015) [en línia] 16-17
Tractat a: Moreno (2014), Inspecció personal
Tractat a: Riera i Sans (2013-09), “Bíblies en català no cremades per la Inquisició espanyola”, Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya 69
Descrit per: Casanellas (2012), Informació personal
Descrit per: Riera i Sans (2011), Inspecció personal
Internal Description Number of texts: 2