Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5100
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call Number Ripoll, 146
Title Summa | Voluminum | Decretalium
Copied Ripoll ,  1401 - 1500 (PARES) by Ripoll: Monestir de Santa Maria (PARES)     
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 1- 14 (14bis) + 15-36 (36bis)-125 + IIff.: II( + 127 + II
Collation 18/9 27/6 36 410 516 68 716 86/5 94/5 102+2 1116
Page Layout 1 columnes (a tot el volum)21 línies (f. 85)34 línies (f. 8)
Size relligadura 225 × 155 mm (pla anterior)
pàgina 218 × 145 mm (f. 8)
caixa 165 × 105 mm (f. 8)
Hand gòtica cursiva de diverses mansgòtica cursiva desacurada, però clara, d'aprenent o de persona gran (text català)
Watermark lletra R amb antena i creu (quaderns 1, 2 5 i part del 7)
compàs (quaderns 3-4 i 8)
muntanya de tres cims dins d'un cercle amb antena i creu (quaderns 6, part del 7 i 11)
altres motiu sense identificar (quaderns 9-10)
Pictorial Elements Altres: sense decoració
Caplletra espai en blanc per a la caplletra (al text català)
Other features Justificació: sense cap mena de justificació, però l'escriptura del text llatí manté uns marges estables, sense línies de guia per a l'escriptura
Reclams: en posició horitzontal, cap a la dreta, visibles als quaderns 3-6 i 9
Ús de la primera línia de la pauta: considerem escrita la primera línia per a les mesures
Perforacions: no es veuen
Signatures: no en té
Condition foliació del s. XIX, amb dos folis sense numerar 14bis i 36bis; té mutilats els ff. 96 i 125 i en blanc els ff. 54v, 80v, 84r, 96v (s'ha tallat el terç superior), 109v i 125v (aquest darrer era en blanc, però avui només queda la meitat superior i al verso hi ha algunes proves de ploma). Afectat per algunes taques de brutícia i humitat que ha fet malbé part del marge superior. Manca el primer foli del primer quadern, el darrer del 8è i el primer del 9è, el plec desè està format per quatre folis, però no es pot veure la costura que hauria d'estar entre els ff. 107-108 per l'estat de la relligadura
Binding del s. XIX en pergamí, sobre cartó fort, restaurada, sense decoració
Previous owners Ripoll: Monestir de Santa Maria   ( Estante 2, cajón 3º, núm. mod. 8; núm. antiguo 156)
Associated persons Nom de en una nota de rebuda al f. 1: Guillem Sacoma
Note el text català es va transcriure als folis en blanc del final d'un quadern, que no foren pautats, i es va perdre un al final.

Els folis de guarda inicials i finals són de paper modern.

A l’interior del volum un bocí de paper amb filigrana “[…]N Y VIÑAL[…]” duu una nota amb la identificació del contingut del volum: “8 | Compendium librorum | decretalium, seu uerius | index materianum | ms. sec. XV”.

Als marges del text llatí amb tintes diferents i lletra de mòdul més menut s’afegiren informacions complementàries, p.e. f. 51 al marge esquerra del darrer paràgraf hi ha una manícula assenyalant el text i un signe vertical al costat, que remet al marge superior del foli on es repetix el signe vertical i s’afegeix un passatge en llatí que fa referència al del final del foli.

Al f. 1 diverses anotacions i alguna prova de ploma, una en llatí amb text evangèlic: “Domjne non sum dignus vt jntres sub | tectum meum…” i un“vaig rebre” per mà maldestra que podria ser del s. XV, ratllada amb tinta del mateix color: “resebj de vos monsenyer per lo preu dels | [an]rjchs coranta florjns rest[en] […] | […] gjlem cacoma”.

El quadern 9 presenta problemes per establir clarament la seva estructura la filigrana no es distingeix bé, té la part superior als ff. 97 i 103, i la inferior ff. 98 i 104. Podríen formar parella els ff. 97 i 104, 98 i 103, que serien respectivament el segon i tercer bifolis del plec; la resta dels bifolis del quinió no durien filigrana. El f. 105 està unit al volum per un taló.
References Tractat a: Avenoza et al. (2014-06-09), BITECABlog: Novetats de BITECA / Novedades de BITECA
Descrit per: Avenoza (2014), Inspecció personal
Tractat a: Dagenais (2013-12-30), Carta particular
Descrit per: PARES: Portal de Archivos Españoles (work in progress) , n. inclou repr. fotogràfica
Descrit per: García Villada (1915), Bibliotheca patrum latinorum hispaniensis, 2 614 , n. it. 146
Internal Description Number of texts: 1