Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5089
City and Library Wien Österreichisches Staatsarchiv
Collection: Call Number Handschriften:: Handschrift Blau 401 | Antic HS B 401 | Antic 102 | Antic B147bis
Title ORDINATIONS SOBRE LO REGIMENT DE TOTS LOS | [O]FIC[…] DE LA CORTE D’ARRAGO | [S]ambucj Pannon[…] No 63 | Item de ratione Coronationis Regis Arragonorum (?) | Nº 205 | Liber scriptus Anno Domini 1344.
Copied Napoli (regne) ? (decoració) ,  1480 [?] - 1510 [?] (filigranes) by Desconegut     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1 s/n + 1-135
Collation 1-2 14 32 4-810 912 10-1310 143tt
Page Layout 1 columnes (a tot el volum)27 línies (f. 3)30 línies (f. 114)
Size relligadura 290 × 216 x 28 mm (pla anterior)
pàgina 287 × 210 mm (f. 3)
caixa 217 × 118 mm (f. 3)
pàgina 287 × 210 mm (f. 114)
caixa 201 × 117 mm (f. 114)
Hand humanística de diverses mans
Watermark nau (quaderns 1-2)
corona (quaderns 3 i 11-12)
ocell en posició vertical (quaderns 4-8) (molt semblant a Briquet 12149 doc. 1484)
sagetes creuades (quadern 9)
cap de brau amb corona sota (quadern 10)
ocell dins d'un cercle (quaderns 13-14) (semblant a Briquet 12205 doc. 1497-1501)
Pictorial Elements Orla de factura italiana, decoració bianchi girari, colors: or vermell, verd i blau; petits vessants daurats, i al peu del foli centrat escut, camp blanc amb base vermella i a l’interior un petit mont daurat del que neix un arbre verd; no té cap mena de remat heràldic, per tant no pertany a cap membre de la noblesa (f. 1 al marge esquerra inferior)
Caplletres: dins d’un quadre també amb decoració bianchi girari, colors: or, blaus i porpra (ff.. 1 i 113)
Caplletres: principals dins d’un quadre en or, blaus i porpra
Caplletres: secundàries alternen blau i vermell sense decoració complementària realitzada, amb les lletres de guia visibles (ff. 6-30)
Rúbriques en vermell (ff. 6-30)
Calderons no en té (ff. 6-30)
Calderons passatge amb 2 cols. (una taula) amb calderons que alternen en blau I vermell (f. 31)
Rúbriques generalment les rúbriques són vermelles i/o totalment o parcialment escrites en maj?scules (ff. 31-98v)
Caplletres: principals en or, amb un fons bipartit en blau i vermell, en decoració en blanc. Inicials secundàries alternen en blau i vermell i també hi ha lletres de guia visibles, de mida més gran, que han estat esborrades (ff. 31-98v)
Altres: contenen paràgrafs breus que tenen inicials alternant en blau i vermell, de 2 up, i el text està escrit en tinta negra i vermella (ff. 83v-87)
Rúbriques en vermell, escrites completament en minúscules (ff. 99-111v)
Caplletres: alternen blau i vermell, amb la lletra de guia visible i menuda (ff. 99-111v)
Caplletres: principals emmarcades per forma en rectangle o quadrat, daurades i amb fons blau i vermell o blau i verd. Lletres de guia visibles només a les inicials secundàries (2-3 up) que alternen blau i vermell sense decoració. (ff. 99-111v)
Calderons en vermell (ff. 113-135)
Rúbriques en vermell (ff. 113-135)
Tocs de color en vermell en algunes majúscules, molt desgastats (ff. 113-135)
Altres: text copiat en tinta vermella, molt diluida (f. 135v)
Other features Justificació: pautat tabeliònic, amb les dues línies verticals assenyalades, en alguns folis (a partir del foli 50 especialment i fins al 70 aproximadament) es nota el plec central vertical fet per a elaborar la pauta tabeliònica.
Perforacions: als ff. 1-23 dues menudes perforacions al marge exterior superior, que no coincideixen amb les línies fonamentals de justificació; aquestes últimes no estan assenyalades per cap perforació
Signatures: no en té
Reclams: verticals descendents situats a la part inferior dreta de la línia de justificació vertical
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia per a les mesures (no està marcada)
Condition Molt bon estat de conservació; alguna taca de brutícia. Error a la foliació antiga: 66 tatxat, anotat a sota 65. El bifoli central del quadern estava plegat al revés quan es va fer la foliació. En advertir-ho, es va canviar la posició, es van canviar els folis i es va esmenar a llapis, amb posterioritat a l’enquadernació original; en el fons d'aquest plec hi ha un reforç de pergamí, cosa que no es troba en cap altre dels quaderns del volum.
Binding En pergamí flexible amb el llom desprès i 3 nervis dobles. Conserva restes de dues tires de pell que servirien per lligar el volum. Talls daurats i gravats i pintats en blau, el gravat combina un motiu de rombs amb flors al seu interior.
Previous owners János Zsámboky, erudit   1568 a quo (anotació f. 1 prel.)
Note Etiqueta de paper enganxada en el llom, part superior, il·legible. A sota es troben els números 650 / N205 / 63 /; a la part inferior del llom, hi ha una altra etiqueta impresa sobre paper: “C[O]DEX | JU[..]C.V. | N. [.] CLXXX (¿) | Olim .29”. El número romà i aràbic estan a ploma.

La signatura de la part inferior del llom és probablement del segle XVIII, car a l’inventari de signatures antigues de la ONB es llegeix: "Juris civilis (vergeben unter Johann Benedikt Gentilotti, Präfekt der Hofbibliothek 1705-1723)".

102: Etiqueta enganxada al marge superior, amb el número a tinta vermella a mà.

401: etiqueta enganxada a sota de l’anterior.

Alguna esmena del copista (f. 25r), tatxats i afegits marginals (f. 13v), esmena directa (f. 40), etc.

Al centre de la coberta anterior, “Nº 205” a ploma, a sota del títol copiat al pla anterior per la mateixa mà que ha anotat el número 205 al llom.

Al marge inferior del pla anterior, B147bis, anotat a ploma.

A l’interior del pla anterior, marge superior extern, nº 102 a llapis, a sota, no. 63 a ploma (segle XVII?). Al peu, a llapis, 759. Nota de revisió del volum a ploma, probablement de 1930: “fol. 1 – 135 | Rev. 22.IV.930.Lg.”. Restes de segell de lacre rodó en vermell.

A l’interior del pla posterior, al marge inferior de la guarda de pergamí que el protegeix, a ploma, R.4907, emmarcat en un traç de tinta.

El manuscrit era ja a Viena el 1568. “Maximiliano II. Caesari pientiss. | Fortiss. Iustiss.Vigilantiss. ietc. Domino | Domino suo semper Clementissimo | Deuotus Cliens Joannes Sambucus | Tirnauiensis Parmonius humilie obtulium | MD LXIIII prit.7d.Decembrio | Vienna.” Al peu i centrat, segell de la biblioteca a tinta.

Foliació en xifres àrabs, al marge superior extern, a tinta, contemporània o poc posterior a la còpia.

El manuscrit va pertàneyer a qui emprava l'escut d'armes present al f. 1.

Internet http://www.onb.ac.at/sammlungen/hschrift/vorsignaturen.htm vist 2015-09-01
References Descrit per: Avenoza (2015), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2015), Inspecció personal
Tractat a: The Schoyen ["o" amb barra] Collection (2009-07) , n. MS 1985
Internal Description Number of texts: 3