Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5079
City and Library München Bayerische Staatsbibliothek
Collection: Call Number Cod. Hisp. 61 (b) | Antic Cod. Hisp. (Cat.) 61; 605 Hisp. 61; O.161
Copied 1401 - 1420 (ff. 78-151, segons Perarnau)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-151 + II (ff. totals del volum)ff.: 80-99 (fol. mod. d'aquesta part)
Collation veure Ms. Cod. Hisp. 61 (a)
Page Layout 2 columnes (a tota la part)37 línies (f. 82rb)
Size pàgina 270 × 205 mm (f. 82)
caixa 205/208 × 160 mm
columna 205/208 × 76/72 mm
intercolumni 205/208 × 13 mm
relligadura 280 × 220 mm (coberta anterior)
Hand gòtica cursiva (ff. 78-82) (Perarnau)bastarda cursiva (ff. 83-98) (Perarnau)
Watermark cap d'unicorn (al cos del volum) (Briquet 15803: 1403-1406; Piccard 124923, Firenze: 1398)
Pictorial Elements Caplletres: espai en blanc per a les caplletres, amb lletres de guia al marge
Rúbriques en la mateixa tinta del text
Other features Justificació: a punta seca, tipus Derolez 13
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: menudes i rodones fetes, segons sembla, amb la punta d'un punxó fi des del recte, als angles de les columnes
Reclams: sense reclams
Signatures: sense signatures de quadern visibles
Condition volum factici, en bon estat, llevat algunes taques d'humitat i brutícia que no afecten el text, de fet, hi ha una marca d’humitat de forma gairebé semicircular al centre del marge inferior que afecta tot el volum. Primer foli un xic desplaçat del que seria la seva posició correcta, donada la forma en la qual s’ha cohesionat el plec (una mica tort) i al fet que es veu un espai important al centre del plec entre el f. 80 i el 81, veient-se fins i tot l’interior del llom. Porta una numeració en xifres aràbigues que comença amb els núm. 2 (f. 80), 3 (f. 81) i 1 (f. 82), 4 (f. 99). El f. 99 està relligat pel costat equivocat, de manera que l'ordre de les cares és invertit
Binding de la biblioteca palatina, en pell marró sobre cartó fort, amb filets gravats en sec al voltant dels plans i als entrenervis; 5 nervis també decorats amb filets. Una mica deteriorada en el llom i les cantoneres. Guardes de paper contemporànies a la relligadura
History of volume Adquirit 1803
Previous owners Mannheim: Biblioteca Palatina   1761 ca. - 1803
München: Bibliotheca Regia Monacensis   1803 a quo (al recto del primer foli de text i al verso del darrer trobem el segell en tinta negra on dins d’un òval es llegeix ”BIBLIOTHECA | REGIA | MONACENSIS”)
Associated MSS/editions Segueix en el volum: manid 1683 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (a). 1391 - 1400. Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12.
Continuat en: manid 5080 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (c). 1401 - 1420.
Other associations MSS or Printed Editions manid 1683 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (a). 1391 - 1400. Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12.
manid 5080 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (c). 1401 - 1420.
Note s’obre amb una carta en alemany de 1898 encartada dins del volum en paper blau [carta de Frans Xaver Kunz (1847-1910), datada el 28 d'abril del 1898, segons Santanach]. Al capdemunt del f. 80, anotació a llapis “Verte duo folia et invenies principium libri” indicant que els dos primers folis estan fora de lloc. Sense anotacions de lectura
References Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Descrit per: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:65-71 , n. 11
Tractat a: Llull et al. (1972), Doctrina pueril 28-9 , n. Ms. A
Catalogat a: Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae regiae Monacensis, 7. Codices gallicos, hispanicositalicos, anglicos, suecicos, danicos, slavicos, esthnicos, hungaricos complectens, 2. Codices Hispanici (1858) 90 , n. 605 (cita 4 obres: Libre de Déu, Libre de conexença de Déu, LIbre del és de Déu i Doctrina pueril)
Internal Description Number of texts: 2