Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5074
City and Library Puigcerdà Arxiu Comarcal de La Cerdanya
Collection: Call Number CU.3 | Altre topogràfic: DI.00.01.03 | Altre s/signatura (Mostaçaf I)
Title libre del Mustasaph
Copied Puigcerdà ,  1485 a quo by Desconegut    for Ramon Baró   
Writing surface Pergamí
Leaf Analysis ff.: 1-4 prel. + 1-33
Collation 14 2-58
Page Layout 1 columnes (tot el volum)43 línies (f. 7)
Size relligadura 305 × 215 mm (pla anterior)
pàgina 290 / 280 × 205 mm (f. 7) (varia força la dimensió vertical interior de l'exterior)
caixa 185 × 130 mm (f. 7)
Hand gòtico-humanística gòtica amb influència de la humanística (ff. 1-4 prel. i 1-32)humanística (f. 32v) humanística cursiva (ff. 32v-33v)
Pictorial Elements Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Caplletres: alternen vermell i un color que actualment verdós que podria ser blau originalment, que alternen en la seva proporció (vermell i blau/verd o blau/verd i vermell) amb decoració senzilla amb la tinta del text.
Caplletra embotida de grans dimensions (f. 1 prel.)
Caplletra amb decoració de llaçades (f. 1v prel.)
Altres: tira de decoració amb motius vegetals i colors vermell i verd (f. 4 prel.)
Orla amb elements vegetals i ocells, molt deteriorada, amb part del color aplicat (verd, vermell i algun blau), al peu, al centre, hi ha un escut d’armes dibuixat que no fou pintat (f. 1r)
Caplletres: algunes inicials bipartides en blau i vermell al text
Other features Justificació: senbla feta a punta de carbó molt fina (esborrada de vegades), la restauració no permet assegurar-ho, amb línies de guia per als renglons
Pautat: segueix el tipus Derolez 13
Perforacions: fetes amb un punxó des del recto i situades molt a prop dels marges, però només són visibles las del marge inferior vertical (f. 15), no es veuen les que podrien haver guiat els renglons
Reclams: horitzontals centrats i decorats
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Disposició del pergamí als quaderns: CPPC
Condition Volum restaurat i consolidat recentment, es trobava en força mal estat de conservació amb els marges dels folis trencats i desgastats. S’ha restaurat amb afegits de pasta de paper i s’ha netejat el suport. Tot i així el pergamí està enfosquit i en alguns punts es fa difícil la lectura. Còdex que conserva la foliació original en tinta vermella i en xifres romanes centrada al marge superior del recto; hi ha una altra de moderna, a llapis, a l’angle superior extern, en xifres aràbigues que és la que seguim. És en blanc el f. 4v preliminar, darrer de la taula que arriba fins als textos del f. xxxxii
Binding restaurada recentment, queden fragments de l’original en pell sobre taula amb tanques de metall (es conserven els fermalls a la coberta anterior amb decoració floral), restes de tres bandes concèntriques decorades amb motius mossàrabs i una peça central en forma de rombe aixafat; llom amb quatre nervis
History of volume Adquirit regalat Tarragona 1917-01-10
Previous owners Guarner i Gual (Floruit Tarragona 1917) ?   1917 (nota autògrafa al f. 1 on la firma no es distingeix clarament)
Josep M. Martí, arxiver   1917
Note A l’inici del volum hi enganxada una carpeta amb un foli de pergamí bastant deteriorat dins, que podria correspondre a una antiga guarda captiva amb text al recto i al verso (al recte sembla de la mateixa matèria que el volum). Al final hi ha una altra carpeta en blanc i dins es troba un foli de paper que tenia també funció de guarda captiva, al capdemunt del qual hi ha un requadre amb restes d’escriptura i el que sembla era la paraula “no[ta]” més un espai. Al
f. 30v, originalment en blanc, document afegit en cursiva humanística.

Al f. 8v hi ha un reclam horitzontal centrat dins d’un filacteri que subjecta un àngel, decorada en colors verd i vermell; als f. 16v i 24v no es veu bé, text centrat, horitzontal, dins d’un filacteri, decorat amb color verd; al final del volum, sense reclam, el text acaba al setè foli del quadern, al recto, la resta era originàriament en blanc

Subject Manuscrit datat
References Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Galcerán i Vigué (1978), La indústria i el comerç a Cerdanya. Estudi socio-econòmic i polític segones les “Ordinacions Mustassaph” 17
Internal Description Number of texts: 2