Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5063
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number MSS/12619 | Antic 12619
Title Casas nobles Original […]
Copied 1601 ? - 1700 ? by Martín Artal de Alagón y Pimentel, 7è. Conde de Sástago ? (lletra del s. XVII només pot correspondre a aquest membre de la família)     
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I-II + 1-105 + I
Collation 12 26/4 32/4 4-58 64+1/1+4 7-128 136 1410
Page Layout 1 columnes (a tots els textos del volum)28 línies (f. 41)
Size relligadura 210 × 158 mm (al pla anterior)
pàgina 205 × 153 mm (f. 41)
caixa 177 × 120 mm (f. 41)
Hand itàlica del s. XVII molt desacurada i de difícil lectura (ff. Ir-v prel., 96v-99r) itàlica altres mans (o mà) de la mateixa època, menys acurades que la principal (ff. IIr, 39v, 91r-94v) itàlica mà de la mateixa època, desacurada (ff. 103v-104v i probablement també al f. 106v) itàlica lletra del s. XVII, molt acurada (ff.1-6r, 11-37v, 40-90r)
Watermark creu dins d’un òval amb les lletres FR al peu (f. 5, 6 part inf. / 7, 8 part sup.)
creu dins d’un òval amb les lletres AA al peu (ff. 101 part inf. / 103 part sup.)
creu dins d’un oval amb les lletres IG (són les mateixes lletres de forma i disposició que el ms. RAH 9/5868, però la creu no té remats) (ff. 85 part inf. / 88 part sup.)
altres és possible que a l’interior del volum hi hagi altres filigranes idèntiques, però amb lletres diferents al peu
Pictorial Elements Altres: sense decoració
Other features Signatures: quaderns numerats en xifres aràbigues en l’angle superior extern, aquesta numeració només és visible del quadern 1 al 8, quedant sense numerar un plec irregular entre el primer i el segon
Reclams: no en té
Justificació: poc visible, aparentment a punta seca
Pautat: sembla correspondre al tipus senzill per a una columna (esquema 13 Derolez)
Perforacions: no es veuen
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Condition Volum en bon estat de conservació, llevat dels marges dels primers folis que estan una mica desgastats i trencats, notant-se les restes de fongs a l’angle inf. extern. Són en blanc els ff. 6v-10v, 38-39v, 90v, 99v-103r, 105r. Al f. II hi ha una taula posterior a la còpia del volum. El foli de guarda final és en blanc. Als de guarda preliminars es copien dos textos. Hi havia una foliació antiga que començava amb el f. 1 modern, a l’angle superior extern, però que s’ha perdut en retallar-se el marge. Una foliació moderna, a llapis, numera tot el volum llevat de les guardes; hi havia abans d’aquesta una altra foliació a llapis, també moderna, que numerava 35 el primer foli del text de Tomic i 78 el darrer. Sense errades a la foliació.
Binding en pergamí flexible, tacada, amb restes de dues tires que servien per lligar el volum; talls jaspiats en vermell
History of volume Adquirit 1753
Previous owners Juan Alfonso de Guerra y Sandoval, cronista   ( Z-88) 1753 ad quem (exlibris al contraplà “De la Libreria de Dn. Juan | Alphonso Guerra”)
Note El copista anotà dos cops el seu nom: f. II prel.: “Fue este libro ordenado y escrito de su misma | letra Por don hartal de Alagon, conde de | sastago el qual escriuio hasta el año del so[..]”; f. 1: “Por Don Artal de Aragon, Conde de Sastago. llega asta el Año de 1509”; el comte signa al f. 83v. Tot i així hi ha tres membres de la família anomenats Artal d'Alagón, dos al s. XVI i un al s. XVII, que seria el copista del manuscrit si la lletra és de ple s. XVII.

No es veuen anotacions marginals. Al text català hi ha passatges subratllats a tinta on s’esmenta el cognom Pinós, p.e. f. 54r. Al verso de la guarda final es veuen uns apunts contables, el darrer dels quals diu:”a los muchachos y papel del libro dos cuartos”.
References Descrit per: Avenoza (2015), Inspecció personal
Descrit per: Tomic et al. (2009), Històries e conquestes del realme d'Aragó e principat de Catalunya 47
Descrit per: Mahiques Climent (2003), “Justificacions etimològiques a la Catalunya del segle XV”, XXIX Col·loqui de la Societat d'Onomàstica (Teulada, desembre 2002) 513-4
Internal Description Number of texts: 2