Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5062
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number RES/226/37 | Antic 18691(37
Title Letra de batalla dirigida á D. Luis | Ladrón por Juan Ruiz de Corella, desafiándole á combate | personal. | Borriol 18 Abril 1473
copia de letra de batalla per don iohan decorella | fill baptizat del comanador a lojs lladro
de Mon. Juan de Corella á Mon Luis | Ladrón
Copied Borriol ,  1473-04-18 ad quem (datatio de la carta)   
Writing surface Paper
Leaf Analysis f.: 1
Collation 11
Page Layout 1 columnes24 línies
Size pàgina 150/155 × 320 mm (f. 1, comptant l’afegit de paper posterior)
pàgina 150/155 × 295 mm (f. 1 mides originals)
caixa 115 × 265 mm (f. 1)
Hand gòtica cursiva amb influència de la bastarda
Watermark torre damunt les lletres “j a” centrada al mig del plec i a la dreta del plec, al peu URANGA, a la dreta E HIJO (al bifoli que serveix de protecció al fragment)
altres el fragment on es copia la carta no conserva la filigrana
Pictorial Elements Altres: sense cap mena de decoració
Other features Ús de la primera línia de la pauta: considerem escrita la primera línia per a les mesures
Justificació: poc definida, pot haver uns plecs verticals que assenyalen els marges exteriors de la carta, però no es veu cap línia horitzontal. Els renglons són força rectes, tot i que no hi ha cap pauta ni tampoc es pot emprar com a guia el verjurat del paper, en tot cas seria tabeliònica i marcaria dues línies verticals
Perforacions: no en té
Signatures: no en té ni són esperables en aquesta tipologia
Reclams: no en té ni són esperables en aquesta tipologia
Condition en molt bon estat, duu un bocí rectangular de paper enganxat al marge esquerra que segurament servia per encartar-lo en algun altre volum, al marge superior a ploma s’hanotà la data: 1473. Manca un bocí de la part exterior esquerra del document, que fou tallada e algun moment, abans d’afegir-se el paper més modern. Es veuen les marques provocades per la seva conservació plegada. El verso és en blanc, llevat de l’anotació on s’identifica el text com una còpia de l’original, en lletra que pot ser de finals del s. XV o inicis del XVI. Entre les líns. 12 i 14 amb lletra molt menuda es va insertar una línia amb un text que s’havia oblidat. Sense cap mena de numeració
Binding no en té, es conserva dins d’un bifoli de paper
Previous owners Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil   (exlibris: segell a tinta vermella al peu del document)
Note Fragment d'un foli on s'ha copiat la carta.

Al recto i al verso del document hi ha un segell menut, en tinta blava de la BN. Al verso de la lletra de batalla, probablement quan el document es conservava plegat, hom anotà: “copia de letra de batalla | per don Joan de corella feta | a Loys ladro”. Aquesta anotació no fou reproduïda quan es fotografià la signatura RES 237, com tampoc es fotografià l’anotació que es veu a la part interior del bifoli.

El manuscrit ha canviat recentment de signatura (05/2013).
References Descrit per: Avenoza (2015), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció de la Letra de batalla dirigia a Luís Ladrón per Joan Rois de Corella el 1473. BNE RES/226/37 (2014)
Descrit per: Crosas López (2013), Inspecció personal
Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 69
Internal Description Number of texts: 1