Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5059
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call Number 9/5868 | Antic E. 52 | Antic 52.27.2 | Antic 9-29-3
Title historia de don Jayme de Arago Vltim compte de Vrgell
Copied 1631-01 - 1631-02 by Joan Pau Corsa    for Jaume Ramon Vila   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + 1-84 + III
Collation 1-712
Page Layout 1 columnes (a tot el volum)22 línies (f. 16)
Size relligadura 205 × 146 mm (pla anterior)
pàgina 194 × 140 mm (f. 16)
pàgina 197 × 140 mm (f. 1)
caixa 159 × 82 mm (f. 16) (14 (marge sup.) + 16.143.16 + 8 (marge inf.) x 82/84 mm)
Hand del s. XVII
Watermark creu amb remats dins d’una llàgrima, acompanyada a dreta i esquerra per uns signes no identificats i amb les lletres “I G” al peu
Pictorial Elements Altres: volum sense decoració, llevat la distribució dels títols i l’escut pintat de negre al f. 1
Other features Justificació: a tinta de color marró clar per a les línies verticals i punta de carbó per a les horitzontals
Pautat: la justificació segueix el model bàsic per a una columna (Derolez 13), però té dues línies supletòries horitzontals, una a la part superior i altra a la inferior, començant l’escriptura al damunt de la primera d’aquestes línies supletòries
Perforacions: rodones, assenyalant els angles inferiors de la caixa i els de la segona línia horitzontal superior
Ús de la primera línia de la pauta: escrita o trepitjada
Reclams: de foli situats a l’angle inf. extern del verso
Signatures: numeració alfabètica de quaderns: A, B, [], D, E, [], G
Condition en bon estat de conservació. Són en blanc els folis de guardes inicials i finals
Binding en pergamí flexible amb una lleugera forma de solapa i restes de les tires que servien per lligar-lo
Previous owners Pròsper de Bofarull i Mascaró, arxiver   (Exlibris en una enganxina “De la Biblioteca | Dº Prospero de Bofarull´´ i a sota, a ploma “Que le cede â la Rl Academia | de la Historia”)
Associated persons Altres: Rafael Cervera, erudit (al verso del foli final hi ha una nota procedent d'un dietari d'aquest erudit)
Associated MSS/editions Còpia de: manid 5058 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 704. Jaume Ramon Vila, 1624. Desconegut, La fi del comte d'Urgell, escrit 1466 - 1479.
Note Al capdamunt del primer foli, en lletra contemporània a la còpia "mandonius Jllergens [?] regulus […] lib. 22”. Al f. 1v segell ovalat (vertical) a tinta negra de la R.A.D.L.H., i al f. 84v altre segell, més modern en tinta vermella també ovalat (horitzontal): REAL ACADEMIA . DE LA HISTORIA. BIBLIOTECA.

Al f. 84v trobem les anotacions següents de lletra contemporània: “Diluns al primer de Juny 1433 mori lo compte | de vrgell don Jayme en la preso de Xatiua y a|gue aquest dia 19 anys set mesos eset dies que | estaua pres Comptant del dia quie [?] reti al Senyor | Rey fonc lo dia dela sua mort enom cur de | dir com mori ne quil mata.. [sic]|Aquesta nota he copiada de un dietari de | Rafel ceruera en vn libre de quart.”

Posició de les antigues signatures: E. 52 (etiqueta de paper enganxada en la part superior del llom); Est. 52 |27 gr. 2a (a ploma a la part superior de la coberta anterior i repetit en un altre ordre en una anotació a ploma al contraplà anterior: Est. 27, gr. 2a E Nº 52); 9-29-3 (a llapis al contraplà anterior).
Subject Manuscrit datat
References Descrit per: Avenoza (2015), Inspecció personal
Tractat a: Salas (1931), La fi del comte d’Urgell 17-8
Internal Description Number of texts: 1