Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5041
City and Library Sevilla Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
Collection: Call Number 5-5-5 | Núm. de registre R. 5656 | Núm. de registre R. 183 | Antic BB-150-18 | Antic 9 | N. 18
Title OPUSCUL | Varia | M. SS. | Tom. 18.
Versos de Caton en Catalan | Doctrinas Morales en catala
Copied 1301 - 1400 (catàleg)   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format 4t
Leaf Analysis ff.: j-lx + I s/n (originalment en blanc) + I (guarda de paper modern)
Collation 15/8 28/7 35t 2/8 414 52
Page Layout 1 columnes (a tot el vol.)16 + 1 escrita sota la pauta línies (f. 7 de paper)17 línies (f. 8)22 línies (f. 21 de pergam)
Size relligadura 287 × 195 x 20 mm (al pla anterior)
pàgina 275 × 190 mm (f. 7 de paper)
caixa 160 × 105 mm (f. 7 de paper)
pàgina 277 × 190 mm (f. 21 de pergamí)
caixa 165 × 107 mm (f. 21 de pergam)
Hand gòtica híbrida (a tot el volum) (segons el catàleg)
Watermark cercle dos cercles units per una antena amb creu (ff. 4 / 7)
destral (f. 33 part sup.) (semblant al nostre 33003 amb la fulla llarga)
claus dues del tipus de Cervera
brau de cos amb les lletres "V S" a sota (foli de paper modern del final)
corn de caça (f. xxxiiij)
Pictorial Elements Calderons alternen blau i vermell
Rúbriques en vermell
Caplletra en blau i vermell, de 9UP, ocupa gairebé tot el foli que està enmarcat per una orla, decoració filigranada amb motius vegetals en els mateixos colors (f. 6)
Caplletres: alternen blau i vermell, de 3UP, amb la decoració sense executar (algunes són més menudes, de 2UP, a la part final (primera i segona obres fins al punt que s’assenya-la)
Caplletres: principals sense executar, amb la lletra de guia a l’interior (ff. xxvijr, xxxvijr, xxxviijv)
Caplletres: espai en blanc per a les caplletres (ff. xxxiijv- final)
Other features Disposició del pergamí als quaderns: CPPC
Reclams: horitzontal, sense decorar a tots els quaderns, llevat del darrer que no en té
Signatures: no es veuen
Perforacions: menudes i rodones als angles de les caixes
Ús de la primera línia de la pauta: generalment escrita
Condition Si cosiderem les mides, el volum és un in folio, tot i que els fulls de paper estan plegats in quarto a excepció d'un amb la filigrana del corn de caça penjant d’un cordill que sembla plegat in folio. Volum amb els marges desgastats. Segons catàleg manquen almenys els ff. XXVI (era en blanc, resta un taló) i XXXV. Els ff. xj-xij es troben fora del seu lloc, situats després del f. xiij. Són en blanc els ff.: f. j (originalment en blanc, avui amb algunes anotacions descrites), xxvv final de la primera obra. Foliació antiga, en xifres romanes, situada a l’angle superior extern. El volum té una altra foliació moderna a llapis situada al costat de l’antiga. A l’inici del volum restes d’almenys un full arrencat, potser un quadern inclús. Manquen tres folis a l‘inici del primer quadern i el darrer del segon, que era en blanc, car la primera obra acaba al foli anterior. Del quadern final només romanen dos folis, el primer de pergamí con correspon, amb el verso en blanc i el segon de paper, també en blanc, llevat d’algunes anotacions que descrivim. Errades a la foliació: salta del x al xiij (el text sembla seguir bé), després van el xi-xii i a partir d’aquí segueix bé. Del darrer quadern només romanen dos folis, el primer de pergamí con correspon, amb el verso en blanc i el segon de paper, també en blanc, llevat d’algunes anotacions que hem descrit. Volum afectat per tinta corrosiva (p. e. f. xlix).
Binding pergamí flexible amb restes de les tires de pell per a tancar-la
Previous owners Hernando Colón, bibliòfil   (nota de compra: "Este libro ansi enquadernado costo .24 dineros por junio de 1536 en Barcelona y el | Ducado vale 268 dineros" f. 59v)
Note Antigues signatures: BB-150-18 (segons el catàleg és la signatura que donava Gálvez). Registre R. 5656 (a llapis, int. coberta anterior marge sup. ext.). R. 183 (a tinta, ratllat a llapis, damunt l’anterior). Al capdemunt del llom, etiqueta de paper amb núm. imprès a tinta “9” com el que duia 5-1-9; a sota una altra de més gran amb “N. | 18”.

Al peu de l’interior de la coberta anterior, a ploma, amb la mateixa tinta i mà que al Ms. 5-1-9 va anotar “no resulta en los índices de Colón”: “Siglo 14 ambos manuscritos”, encara que aquesta nota ho suggereixi, no es tracta d’un factici.

Exlibris imprès de la biblioteca colombina subjecte a l’interior de la coberta anterior.

Anotació en llatí al f. 1v, text religiós:
deus qui beato bra. dano con fe sorjtuo at quepontifici hej siendj | xemenum graciam contuluti tribue que sumus vt quit quit [sic] morsu | viperjmo vel canjno jn nobis pro ho copatum fuerjt egus meritus no consta jnter secione valeat amen.

Consta a l’Abecedarium B núm. 14774.
References Descrit per: Avenoza (2015), Inspecció personal
Catalogat a: Sáez Guillén et al. (2002), Catálogo de manuscritos de la Biblioteca Colombina de Sevilla 1:245
Internal Description Number of texts: 5