Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5037
City and Library Tortosa Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre
Collection: Call Number Protocols de Jaume Despont any 1383:: Núm. 1145. Caixa 12
Title Notula Jacobi de ponte Anni Millessimi ccc.lxxx.Tercij
Copied Tortosa ,  1383 (data del protocol)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-257
Collation 123/24 246 344 452 548 618 71/1+3
Page Layout 1 columnes (a tot el volum)34 línies (f. 3v)
Size relligadura 307 × 225 x 85 mm (coberta anterior)
pàgina 302 × 230 mm (f. 4)
caixa 235 × 170 mm (f. 4)
Hand cursiva catalana, lletra notarial
Watermark fruita en forma de codony (ff. 1-47 primer quadern)
lletra "R" amb antena (ff. 48-94 i 137-188 segon i quart quaderns)
gos llebrer (ff. 48-94 segon quadern)
arbre de tres branques o creu amb flors a les branques (ff. 94-136 quadern 3)
cercle dos, amb antena i creu (ff. 137-188 quart quadern)
anell amb antena i estel (ff. 137-188 quart quadern)
muntanya de tres cims amb creu petita (ff. 137-236 i també a partir del f. 237 quart, cinquè i sisè quaderns)
cercles dos concèntrics amb antena i aspa
Pictorial Elements Caplletres: fetes d’una manera molt maldestra, en tinta negra, més fosca que la del text; les dues primeres, que obren el preàmbul i el text, de 5 i 4 unitats de pauta, respectivament; la resta són de 3 up
Il·lustracions s’han deixat amplis espais per a il·lustracions que mai van arribar a executar-se
Other features Justificació: sense pautat, escrit a línia tirada
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia per a les mesures
Perforacions: no es veuen senyals de perforacions
Reclams: sense reclams
Signatures: sense signatures de quadern
Condition Foliació moderna a llapis, de l’Arxiu. Restes en alguns folis d’una antiga foliació feta a ploma, de la qual en resten poques xifres. : El foli 11 (antic, 7r modern) és en blanc.
Binding en pergamí tou, original i reaprofitat (text en llatí a l’interior), feta molt malbé, restaurada en diversos moments en èpoques posteriors, afegint-hi la pell que anava mancant
Previous owners Jaume de Pont, notari   Tortosa 1383 (Jaume de Ponte 1383: a ploma, tinta negra, escrit al marge superior de la coberta anterior)
Note Volum foliat modernament. Entre els folis 132 i 133 (3r quadern) hi ha un taló que és part del foli 98; el taló no s’ha numerat com a foli, només s’ha anotat que és continuació del foli 98. Al llarg del volum es troben folis de dimensions més petites o bocins de paper encartats.
Subject Volum notarial datat
References Descrit per: Soriano (2016), Inspecció personal
Tractat a: Bayerri i Bartomeu (1926), “Una descripció geogràfica novelesca en català del sigle XIV”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Internal Description Number of texts: 1