Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5034
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number Música:: M911
Copied Girona ? (Romeu Figueras) ,  1301 ? - 1400 ?   
Pictorial Elements Rúbriques en vermell
Caplletres: alternen blau i vermell amb senzilla decoració en el color de contrast
Altres: pautat musical en vermell
Music pautat amb notació musical
References Facsímil: Reproducció parcial dels mss. 729, 1504, M659, M911 i 1409 de la Biblioteca de Catalunya (2011)
Tractat a: Romeu i Figueras (1957), Teatre hagiogràfic 1:22
Tractat a: Anglès (1922), “Epístola farcida del martiri de Sant Esteve”, Vida Cristiana 69
Internal Description Number of texts: 1