Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5032
City and Library València Real Convento de Dominicos. Archivo Histórico Conventual
Collection: Call Number Ms. 49
Title Dietario de varies coses sucseides en lo Regne de Valencia y en altres parts, escrites per un Capellàdel Rey D. Alonso el V. de Aragó fins al Any 1478
Copied València ,  1765 [?] - 1816 [?] by Bartomeu Ribelles     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis pp.: VI (guardes en blanc) + 1-231 + 9 (en blanc) + 2 (títol a la primera, segona en blanc) + 232-376 + 19 (en blanc) + 377-421 + 15 (en blanc)
Page Layout 2 columnes (text)3 columnes (índex)37 línies (3ra)
Size pàgina 300 × 217 mm (3)
caixa 260 × 160 mm
columna 260 × 55 mm (índex)
Hand acurada del s. XVIII
Watermark lletres JHR BARCELO (sota un escut) (a la part més antiga)
lletres FAR RERES (dins d'un embolcall rodó) (a la part en blanc, amb plegat tabel·liònic)
Pictorial Elements Titre courrant al marge superior, en la mateixa tinta que el text
Altres: sense cap mena de decoració
Other features Reclam: no té reclams
Pautat: tabel·liònic (en la taula, i a folis en blanc)
Condition en bon estat, llevat que el darrer plec està desprès. Paginació en tinta negra (pp. 1-231) contemporània de la còpia, la resta paginat amb bolígraf blau modernament. Aquestes paginacions no compten els folis en blanc. No hem controlat els errors de paginació
Binding pergamí flexible sobre cartó, amb cinc nervis que no sobresurten al llom; sense decoració, talls lleugerament jaspiats en vermell
Associated persons Altres índex de matèries, toponi \mic i onomàstic per: Bartomeu Ribelles (P.), OP
Note Conté també un dietari atribuït a Gerónimo Soria (s. XVI fi), un altre anònim que arriba fins a 1698 i d'altres opuscles de caire històric o cronístic (sobre la ciutat o l'orde). Segons R. Lizondo el Dietari és còpia abreujada del ms. BUV 160
References Tractat a: Miralles et al. (2011), Crònica i dietari del capellà d'Alfons el Magnànim 17
Descrit per: Avenoza (2011), Inspecció personal
Tractat a: Avenoza (2010), “La tradició manuscrita de la Vita Christi d'Eiximenis. València: Arxiu Històric Conventual Real Convent de Predicadors, Ms. 42”, Actas del XIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Valladolid, 15 a 19 de septiembre de 2009)
Tractat a: Esponera et al. (2003), “Apuntamientos históricos sobre el actual Archivo Histórico del Real Convento de Predicadores de Valencia”, Escritos del Vedat 308
Internal Description Number of texts: 6