Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5030
City and Library Morella Arxiu de la Basílica Arxiprestal de Santa Maria de Morella
Collection: Call Number Ms. 14. Codex Vicentinus. Vademècum del notari Francesc Manresa | Antic II
Copied 1301 1400 - [?]   
Tortosa (i també Morella) ,  1428 ad quem - 1452 a quo (Bataller (2002: 276))   
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 179 (Betí)ff.: 221 (Bataller)
Page Layout dues columnes (textos VIII-XI i XXI)
Size pàgina 220 × 148 mm
caixa 160 × 110 mm (Bataller)
Hand escrit majoritàriament per una sola mà (Betí (1917: 58))es detecten canvis de mà a partir dels folis 236, 243-294, 257 i 282 (Bataller (2002: 276))
Watermark àncora (Bataller)
tisores (a partir del f. 193) (Bataller)
muntanya de tres cims (ff. 195-218) (Bataller)
Pictorial Elements Caplletres: en vermell
TÍtols en vermell
Rúbriques epígrafs en vermell
Condition manuscrit miscel·lani, amb nombroses obres en llatí, incomplet, li maquen folis al final. Foliació actual en aràbigs. En blanc els folis: 31v, 67, 80, 91, 107-108, 198-200, 211-217, 239-242 i 295. Conté anotacions marginals
Binding vedell verd sobre fusta, ha perdut la coberta posterior
Previous owners Francisco Manresa, notari Tortosa  
Guillem Manresa, OFM  
Joan Allepús, Clergue Morella   1470 (Restituí al cor de l'Església Major de Morella el manuscrit, el qual tenia en comanda (Betí 1917: 49))
Other associations Works cnum 338 MS: Desconegut, Pus que perdech, li mercader la fes, escrit 1401 - 1410 ca.. Barcelona: Catalunya (BNC), 109 (d), 1401 - 1425 [?]
Note manuscrit miscel·lani que es donava per perdut des de la Guerra Civil. Tota la informació que disposem sobre el còdex i el seu contingut és de segona mà
References Tractat a: Alanyà i Roig (2005-06), “Culte i devoció a la Puríssima al Bisbat de Tortosa (segles XIII-XXI)”, Analecta Sacra Tarraconensia 21-44
Tractat a: Wittlin (1997), “Un sermón en latín de fray Antonio Canals, hecho en Valencia el 8 de setiembre 1392: la Virgen María, un libro”, Escritos del Vedat
Descrit per: Bataller Català et al. (2002), “Les traduccions catalanes del “Liber de Moribus Hominum et Officciis Novilium Super Ludo Schachorum” de Jacobus de Cessulis [tesi]”, 273-8
Tractat a: Betí Bonfill (1917), “Notícies de dos manuscrits de l'Arxiu de l'Arxiprestal de Morella”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 58-66 i làm.
Internal Description Number of texts: 5