Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 4724
Authors Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Que los habitadors de la ciutat i regne de Mallorca que armen galeres contra moros i facin botí no paguin més d'una quantitat
Date promulgat: Girona 1496
Text Type ProsaOrdenança
Subjects Mallorca (regne)
DRET
IMPOSTOS
CIÈNCIA MILITAR
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1284
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Arxiu General del Regne de Mallorca Còdexs 2
Copied Ciutat de Mallorca, 1391 - 1400 (ff. 1-75) Bartomeu de Rius iniciat     
Ciutat de Mallorca, 1401 - 1510 (segona part, f. 76-217) Pere de Sant Pere continuat     
ID no. of specific copy cnum 9895 BITECA
Location f. 206v
Incipits - Explicits rubr.: [206v] Que los habitadors de aquesta Ciutat e Regne qui armaran contra moros quel que faran boti aci no paguen mes deu vint y cinch hu
intitulatio: Don ferrando per la gracia de deu Rey de Castela ... Gociano
salutatio: Al noble Magnifich e amat Conseller ... oason loctinent Salut e dilectio
dispositio: essent informats quant soujnt moros prenen christians de aqueixa nostra illa ... tot dubte e dificultat cessants
datatio: Dada en la Ciutat de Girona a vj dies del mes de agost any dela natjuitat de nostre senyor Mil quatrecents noranta sis Yo el Rey
Note segueix una nota sobre el registre de la provisió