Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 4658
Authors Desconegut
Titles O arbre sant qui·ns dau lo fruyt de vida
Date escrit: 1450 [?] - 1500
Text Type Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10ï 10: abaabcdccd
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
References Foulché-Delbosc et al. (2008), “O arbre sant qui·ns dau lo fruyt de vida [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 61 , n. 0h.27 (60:6)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 360-65 (ed. ref.)
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1329
City, library and call number València  Biblioteca Municipal Serrano Morales Fons Serrano Morales: 6519-18-8
Copied València [?], 1491 - 1500   
ID no. of specific copy cnum 3882 BITECA
Location ff. [116]-[118]v
Incipits - Explicits rubr.: [[116]] Cobles fetes en laor dela santa vera creu
text: O arbre sant / qujns dau lo fruyt de vida ... [[118]v] … vent al senyor / quj cel y terra feu
Poetic Stanza 12 x 10