Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 4475
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Sostenir pot dona, secretament
Date escrit: 1438 [?] - 1467 [?]
Text Type Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbaabba
Subjects POESIA
References Masdovelles et al. (2008), “Sostenir pot dona, secretament [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 105
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:39-40
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 133 , n. 128
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 125 , n. 103.154 (157:2)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 166 , n. 118 (ed. ref.)
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 4


Copy 1 BITECA  manid  1325
City, library and call number Barcelona  Ateneu Barcelonès I
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)   
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)   
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)   
ID no. of specific copy cnum 4914 BITECA
Location f. 122
Incipits - Explicits rubr.: [122] Cobla sparca
rubr.: johan berenguer de masdouelles
text: Sostenjr pot / dona secretament ... En amar mi / ab ferm cor e senser
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 7
Note manca el v. 8 de l'edició d'Aramon i Serra


Copy 2 BITECA  manid  1758
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 11
Copied 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç     
ID no. of specific copy cnum 4810 BITECA
Location f. lxxxxvij (fol. ant.)f. 92 (fol. mod.)
Incipits - Explicits rubr.: [lxxxxvij] Lo dit masdouell[e]s sparssa
text: Sostenjr pot / dona secretament ... E no amolts / sostenjr agualment
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8


Copy 3 BITECA  manid  1323
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 10
Copied 1491 - 1510   
ID no. of specific copy cnum 7022 BITECA
Location f. 118v (fol. mod.)
Incipits - Explicits rubr.: [118v] Altre
text: [S]Ostenjr pot / dona sacretament ... En amar un / ab ferm cor e sancer
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 7
Note manca el v. 8 de l'edició


Copy 4 BITECA  manid  1322
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 225
Copied Barcelona (IRHT), 1491 - 1510 (Bohigas)   
1459 (Avril et alia, fol. 244v) Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia)     
ID no. of specific copy cnum 5842 BITECA
Location f. cvj
Incipits - Explicits rubr.: [cvj] Altre
text: S6O stenir pot dona sacretament ... En amar un ab ferm cor e senser
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 7
Note manca el v. 8 de l'edició