Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 4452
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Pus que sebi qu'e vostra senyoria
Date escrit: 1438 [?] - 1467 [?]
Text Type Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10 10 10 10: abbacddc
Subjects POESIA
References Aramon i Serra (2008), “Pus que sebi qu'e vostre sensoria [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 61
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 49-50 , n. 46
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 74-75 , n. 49
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 163 , n. 103.132 (219:111)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 55-56 , n. 38 (ed. ref.)
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 4


Copy 1 BITECA  manid  1758
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 11
Copied 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç     
ID no. of specific copy cnum 4726 BITECA
Location f. xxxijr-v (fol. ant.)f. 29r-v (fol. mod.)
Incipits - Explicits rubr.: [xxxij] johan berenguer de masdouelles
text: Pus que sebi / que uostre senyorja ... [xxxijv] … Null temps laguj / nel posquj meyns auer
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 2 BITECA  manid  1334
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 9
Copied 1476 - 1500   
ID no. of specific copy cnum 7160 BITECA
Location ff. 71v-72v
Incipits - Explicits rubr.: [71v] Lo dit Masdouelles
text: Pusque sabi / que vostra senyoria ... [72v] … James leguj / nel poguj menys hauer
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 3 BITECA  manid  1323
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 10
Copied 1491 - 1510   
ID no. of specific copy cnum 6983 BITECA
Location ff. 100v-101 (fol. mod.)
Incipits - Explicits rubr.: [100v] Altre feta per lo dit mas douelles
text: [P]Vs que sabi / que vostra senyoria ... [101] … James lagui / nel pogui menys hauer
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 4 BITECA  manid  1322
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 225
Copied Barcelona (IRHT), 1491 - 1510 (Bohigas)   
1459 (Avril et alia, fol. 244v) Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia)     
ID no. of specific copy cnum 5798 BITECA
Location ff. lxxxjv-lxxxij
Incipits - Explicits rubr.: [lxxxjv] Altra feta per lo dit masdouelles
text: P16Us que sabi / que vostra senyoria ... [lxxxij] … James lagui / nel pogui menys hauer
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”