Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 4410
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Lo qui, per juy, a ffer l'om creure basta
Date escrit: 1438 [?] - 1467 [?]
Text Type Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
Subjects POESIA
References Masdovelles et al. (2008), “Lo qui, per juy, a ffer l'om creure basta [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 190-191 , n. 182
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 180 , n. 103.89 (219:279)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 247-248 , n. 172 (ed. ref.)
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1758
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 11
Copied 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç     
ID no. of specific copy cnum 4866 BITECA
Location f. clvijr-v (fol. ant.)f. 148r-v (fol. mod.)
Incipits - Explicits rubr.: [clvij] La hobre deuall scrjta he feta jo johan berenguer de masdouell[e]s sobre la fe en lo mes de març a[n]y Lxv lascrjuj en lo present ljbre
text: Lo quj per juy / affer lom creure basta ... [clvijv] … Creguam tostemps / e tu sies greyjda
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”