Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 4113
Authors Desconegut
Titles Quantes plagues soferí lo salvador nostre Jesucrist
Date escrit: 1400 - 1500
Text Type Prosa
Subjects RELIGIÓ
CRISTOLOGIA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1268
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 854
Copied 1401 - 1500   
ID no. of specific copy cnum 3365 BITECA
Location ff. 85-87 (fol. mod.)ff. xj-xiij (fol. ant.)
Title Quantes plagues sofferj lo saluador nostre jesus christ segons fou revelat a .i. persona religiosa, f. 85
Incipits - Explicits rubr.: [85] En lo ques seguex es demostrat quantes plagues sofferj lo saluador nostre jhesu christ segons fou reuelat a .i.a persona religiosa e comença axj
text: [85v] [v]n hom ffo qui hauja gran deuocio de pensar en la passio del saluador nostre jhesuchrist ... [87] … aquel o aquella quj vulla ffer aquest seruey que sia sens peccat mortall amen
Note La resta del f. 87 recto i part del verso són ocupades per tres textos en llatí