Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 4097
Authors Desconegut
Titles Dotze divendres en els quals cal dejunar
Carta de papa Climent sobre els dotze divendres en els quals cal dejunar
Date escrit: 1400 - 1500
Text Type Prosa
Associated Works texid 5292 Desconegut, Dejuni de quinze divendres, escrit 1350 [?] - 1400 [?]
Subjects RELIGIÓ
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 2


Copy 1 BITECA  manid  1268
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 854
Copied 1401 - 1500   
ID no. of specific copy cnum 3348 BITECA
Location ff. 3v-4
Incipits - Explicits rubr.: [3v] Aquests son los xij djuendres que tot christia deu dejunar los quals han molt gran propietat e fan dejunar a pa e aygua e son los quis seguexen
text: lo primer djuendres es lo primer djuendres de març ... [4] … lo dotze es ans de nadall


Copy 2 BITECA  manid  1177
City, library and call number València  Biblioteca Històrica [Universitària] 216
Copied València (la taula que comença al f. 54 es pensà per servir a la ciutat de València), 1441 - 1460 (Riera i Sans)   
ID no. of specific copy cnum 9524 BITECA
Location ff. 107va-108ra
Incipits - Explicits salutatio: [107va] E3N nom de deu sia e de Madona santa Maria lo benauenturat mossen sent climent estant papa de Roma a tots los ffels de jhesu christ Saluts
intr.: yo atrobj en los libres deles canonjques dels apostols que ihesu christ dix a sent Pere que xij. Diuendres son en lany que hom deu dejunar en pa e en aygua ans dela sua mort axi com foren los dotze apostols es cert que sabra lo jorn dela sua ffi de tres dies ans que muyre e no veura les penes jnffernals
text: Lo primer diuendres es de maç [sic] ... [108ra] … que aquests dejunjs que sien plaents e que vjnguen ala gloria de paradis. Amen