Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 4092
Authors Desconegut
Titles Anau-vos-én, la mia amor
Date escrit: 1428 ca.
Text Type Vers
Metrics 8 8 8 8 8 4 8 8 4: abbaacddc
References Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 100 , n. 85 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1993), Lectura de textos medievals i renaixentistes 206-7
Briz i Fernández (1874), Cansons de la terra. Cants populars catalans. Col·lecció premiada en la exposició de Viena de 1873 y publicada per Francesch Pelay Briz 261-262
Aguiló (1873-1900), Cançoner de les obretes en nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI. Recullit e ordenat per Marian Aguilo y Fuster
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2756
City, library and call number Barcelona  Arxiu Històric de la Ciutat 1C.XII-23/1
Copied Barcelona [?], 1428   
ID no. of specific copy cnum 8141 BITECA
Location f. [1]v
Incipits - Explicits text: [[1]v] Anau vos en lamja amor | Anau vosen ... Que vosto son si beus dich tant | anau vosen
Poetic Stanza 1 x 2, 3 x 2, 1 x 9