Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 4075
Authors Romeu Llull
Titles Lletra tramesa a alguns particulars
Date escrit: 1420 [?] - 1484 ad quem
Text Type ProsaCarta
Associated Persons Corresponsal: Francesc Alegre, Cònsol a Palermo
Corresponsal: Pere de Torroella, poeta
References Gascón Uris (1998), Jardinet d'Orats. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, ms. 151 255-256
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1033
City, library and call number Barcelona  CRAI. Biblioteca de Reserva 151
Copied 1486 Narcís Gual     
ID no. of specific copy cnum 3642 BITECA
Location f. 269r-v (fol. ant.)
Incipits - Explicits rubr.: [269] Letre de Romeu Lull tremesa alguns particulars fent los demanda qual forma o ymatge al uniuersal honor dar se pot
text: Si la natural cupiditat en les humnes pençes ... [269v] … trihunphar pugue