Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 3985
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca
Date promulgat: Mallorca (regne) 1413-12-20
Text Type ProsaCol. lleis o est. real
Associated Persons Promulgador: Palay Vuiç, cavaller
Subjects Mallorca (regne)
DRET
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1147
City, library and call number Montserrat  Monestir 202
Copied 1501 [?] - 1550 [?]   
ID no. of specific copy cnum 195 BITECA
Location ff. 1-25
Incipits - Explicits salutatio: [1] A4Ra oiats que mana y notifica atot hom generalment dequalseuol ley conditio / o / stament sien lo molt honorable mossen Palay vuiz Caualler Regent la Gouernatio de Mallorques que com los honorables en Jaume Pontiro ... [1v] … per ço que dela obseruansa de aquelles negun nos pusca scusar. Datum Maioricis vicesima mensis decembrjs Anno anatiuitate domjnj Millesimo Quadrjngentesimo tertio decimo
dispositio: J4n nomjne domjni nostrj Jesucrjsti ... [25v] … salarijs Jmputetur omnes dicte de libre vltra reatum perjurij
Note el text és en llatí; en català només trobem les rúbriques a cada capítol i la salutatio inicial