Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 3963
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Vós qui sabeu de la tortra·l costum
Date escrit: 1459 ad quem
Text Type Vers
Metrics 10^ 10 10 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
Associated Works els vv. 33-40 s'insereixen en: texid 1555 Francesc Ferrer, O, bé·s despit e gran dolor, escrit 1425 - 1458
texid 1555 Francesc Ferrer, O, bé·s despit e gran dolor, escrit 1425 - 1458
Subjects POESIA
References Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 232
March et al. (2000), “Vos qui sabeu de la tortra·l costum [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Archer et al. (1998), Contra las mujeres. Poemas medievales de rechazo y vituperio 224-227 , n. 24
March et al. (1997), Obra completa 179-184 , n. xlii
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 190 , n. 94.128 (219:357)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 93-94 , n. 42
March et al. (1952-59), Poesies 2:142-145 , n. xlii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:318-20 , n. xlii (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 82-83 , n. lvii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 76-77 , n. lvii
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 17


Copy 1 BITECA  manid  1316
City, library and call number New York  Hispanic Society of America Reserve B2281
Copied 1401 - 1433   
1480 ca. (Faulhaber)   
ID no. of specific copy cnum 5424 BITECA
Location pp. 82-84
Incipits - Explicits rubr.: [82] Mossen Ausias march
text: Vos quj sabeu dela tortral costum ... [84] … Nos pot saber lendrec quey trobareu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 2 BITECA  manid  1325
City, library and call number Barcelona  Ateneu Barcelonès I
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)   
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)   
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)   
ID no. of specific copy cnum 4944 BITECA
Location f. 155r-v
Incipits - Explicits rubr.: [155] mossen auzias march mal dit
text: Vos quj sabeu / dela tortral costum ... [155v] … No spot saber / lan dres quey trobareu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 3 BITECA  manid  1325
City, library and call number Barcelona  Ateneu Barcelonès I
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)   
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)   
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)   
ID no. of specific copy cnum 7763 BITECA
Location f. 142
Incipits - Explicits rubr.: [142] Mossen auzias march
text: Quant hoireu / alcauota prouada ... Sjus njnformau / axj hotro bareu
Poetic Stanza 1 x 8


Copy 4 BITECA  manid  1320
City, library and call number Saragossa  Biblioteca Universitaria 210
Copied 1471 - 1500 (Beltran)   
1451 - 1465 (Piccat)   
1461 - 1500 (Massó)   
ID no. of specific copy cnum 5033 BITECA
Location ff. 85v-86
Incipits - Explicits rubr.: [85v] Mossen auzias march
text: V2Os qui sabeu / dela tortrall costum ... [86] … Nos pot saber lendreç quey trobareu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 5 BITECA  manid  1745
City, library and call number València  Biblioteca Històrica [Universitària] 210
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)   
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)   
ID no. of specific copy cnum 5700 BITECA
Location ff. 45-46ff. dxviiij-dxx (fol. antiga)
Incipits - Explicits rubr.: [45] Mossen Ausias march
text: Vos quj sabeu dela tortral costum ... [46] … nos pot saber lendreç quey trobareu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 6 BITECA  manid  1322
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 225
Copied Barcelona (IRHT), 1491 - 1510 (Bohigas)   
1459 (Avril et alia, fol. 244v) Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia)     
ID no. of specific copy cnum 5968 BITECA
Location f. ccvjr-v
Incipits - Explicits rubr.: [ccvj] Mossen auzias march
text: VOs qui sabeu dela tortral costum ... [ccvjv] … Nos pot saber / lendres quey trobareu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa, que ha estat copiada en el marge, va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 7 BITECA  manid  1323
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 10
Copied 1491 - 1510   
ID no. of specific copy cnum 6947 BITECA
Location f. 76r-v (fol. mod.)
Incipits - Explicits rubr.: [76] Mossen Auzias march
text: [V]Os qui sabeu / dela tortral costum ... [76v] … Nos pot saber / lendres quey trobareu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 8 BITECA  manid  1322
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 225
Copied Barcelona (IRHT), 1491 - 1510 (Bohigas)   
1459 (Avril et alia, fol. 244v) Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia)     
ID no. of specific copy cnum 9547 BITECA
Location f. clxijvb
Incipits - Explicits rubr.: [clxijvb] Mossen auzias march
text: Quant hoireu / alcauota prouada ... Sius ninformau / axi ho trobareu
Poetic Stanza 1 x 8


Copy 9 BITECA  manid  1967
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 479
Copied Barcelona, 1541-05-09 Pere de Vilasaló    Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma   
ID no. of specific copy cnum 5248 BITECA
Location ff. 35-36
Incipits - Explicits text: [35] Vos qui sabeu dela tortral costum ... [36] … Nos pot saber lendres quey trobareu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 10 BITECA  manid  2303
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/2985
Copied 1542 - 1543 ca. (Pagès) Lluís Pedrol     
ID no. of specific copy cnum 4385 BITECA
Location f. xxxviijr-v
Incipits - Explicits text: [xxxviij] Vos qui sabeu de la tortral costum ... [xxxviijv] … nos pot saber lendreç quey trobareu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4


Copy 11 BITECA  manid  2278
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 2025
Copied 1542-04-24 Pere de Vilasaló    Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma   
ID no. of specific copy cnum 6355 BITECA
Location ff. xxxxv-xxxxjv
Incipits - Explicits text: [xxxxv] [V]Os qui sabeu dela tortral costum ... [xxxxjv] … Nos pot saber landres que trobareu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 12 BITECA  manid  2305
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya Bon. 10-III-22
ID no. of specific copy cnum 6614 BITECA
Location ff. lxiiiv-lxiiii
Incipits - Explicits text: [lxiiiv] V2Os qui sabeu / de la Tortral' costum ... [lxiiii] … nos pot saber / lendreç, quey trobareu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 13 BITECA  manid  2081
City, library and call number Barcelona  Arxiu Històric de la Ciutat ? Res. 12o-4
ID no. of specific copy cnum 6491 BITECA
Location ff. lxvj-lxvij
Incipits - Explicits text: [lxvj] V2Os qui sabeu / dela Tortra costum ... [lxvij] … nos pot saber / lendreç quey trobareu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 14 BITECA  manid  2082
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial L.III.26
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)   
ID no. of specific copy cnum 4668 BITECA
Location ff. 93v-94v
Incipits - Explicits text: [93v] Vos qui sabeu / dela tortral costum ... [94v] … nos pot saber / l'endrec quey trobareu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 15 BITECA  manid  1203
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/3695
Copied València, 1546-05-01 Jeroni Figueres    Lluís Carrós de Vilaregut   
ID no. of specific copy cnum 4593 BITECA
Location ff. clxxxv-clxxxvj
Incipits - Explicits rubr.: [clxxxv] Mossen ausias march
text: Vos qui sabeu / dela tortral costum ... [clxxxvj] … nos pot saber / lendreç quey trobareu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”. Anotat al marge: “es opinio no esser De Ausias march esta obra”


Copy 16 BITECA  manid  2306
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España R/8302
ID no. of specific copy cnum 6738 BITECA
Location ff. 74-75
Incipits - Explicits rubr.: [74] DE AMOR CANTO. LX
text: V3Os que sabeu / dela Tortra'l costúm ... [75] … nos pot saber / l'endreç quei trobareu. | Fin del Canto. lx
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 17 BITECA  manid  2046
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya Mar. 72-12º
ID no. of specific copy cnum 6195 BITECA
Location ff. 68v-69v
Incipits - Explicits rubr.: [68v] DE AMOR CANT. LX
text: V2Os que sabeu / dela Tortr'al costúm ... [69v] … nos pot saber / l'endreç quey trobareu. | Fi del Cant. lx
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”